Facebook

Fatih Camii Berlin

Moschee
1K

Fatih Camii Berlin Resmi Facebook sayfasi.

Fatih Camii Berlin

Fatih Camii Berlin

1 day 8 hours ago

Fatih Camii Berlin

Fatih Camii Berlin

3 days 38 minutes ago

Fatih Camii Berlin

Fatih Camii Berlin

4 days 9 hours ago

Fatih Camii Berlin

Fatih Camii Berlin

4 days 11 hours ago

Fatih Camii Berlin

5 days 11 hours ago

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Önden Gidenler

26 Şubat 2021

Kıymetli Müslümanlar!

Kıldığımız namazlarımızın her rekâtında okuduğumuz Fâtiha suresinde, şu şekilde dua etmekteyiz: “Bizi doğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da doğrudan sapmışların yoluna da değil!”[1] Yüce Rabbimiz “nimet verilenler”in kimler olduğunu da belirsiz bırakmamıştır. Nisâ suresinde Rabbimiz bunların kimler olduğunu ve ahirette onlarla haşrolmanın şartını şu şekilde açıklamıştır: “Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır!”[2]

Aziz Cemaat!

İslam hem dünya hem de ahiret mutluluğuna vesile olacak hayata dair prensipleri, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ﷺ vasıtasıyla insanlığa önermiştir. Ve bu evrensel teklif, kıyamete değin farklı çağları ve coğrafyaları kapsayan bir mahiyettedir. Uzak ve yakın tarihimizde, dîn-i mübîn-i İslam’ın bu çağrısını öncelikle kendi yaşamlarına tatbik etmiş ve sonrasında insanlığa ulaştırmak için gayret göstermiş kıymetli şahsiyetler gelmiştir. Âlemlerin yegâne Rabbi olan yüce Mevla, Kur’ân-ı Kerîm’de;

“İslam’ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.”[3] diye buyurarak bu değerli kullarına işaret etmiştir.

Değerli Müminler!

İyilik, güzellik ve hayırda öncülükte bulunanları yüce Peygamberimiz şu şekilde müjdelemiştir; “İslam’da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey eksilmez.”[4]

Yaşadıkları dönemde iman, ilim ve amel hususunda önde gidenler, gelecek nesiller için örneklik teşkil etmiştir. Hayatlarında sahip oldukları tutarlılık ve istikrar, ihlas ve samimiyetlerinin bir nişanesi olarak görülmüş ve tüm Müslümanların gönüllerinde taht kurmalarına vesile olmuştur. Zorlu imtihanlar karşısında takındıkları tutum, tavır ve duruşları, asrımızın Müslümanları için ölçü olmuştur. İslam’ın tüm ilke ve değerleriyle, yaşamın bütün alanlarına nüfuz ettirilmesi idealine ve iddiasına sahip bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Hayırda önde olanlar, muhakkak Mevla tarafından mükâfatlandırılırken de önde olacaktır.

Aziz Kardeşlerim!

İslam Toplumu Millî Görüş olarak, gelecek nesiller için önden giden şahsiyetlerin anılmasını ve anlaşılmasını son derece önemli bulmaktayız. Müslümanlara örneklik teşkil eden ve rol model olan bu değerli kişiliklerin tanıtılmasına yönelik faaliyetler, önceki yıllarda zengin içerikli salon programlarıyla gerçekleşmişti. En kısa sürede geçip gitmesi için niyazda bulunduğumuz pandemi sürecinde de bu hizmeti aksatmayacağız. Bölgelerimizde, online hizmetler aracılığıyla “Önden Gidenler” programlarını icra edeceğiz. İnternet vasıtasıyla yapılacak bu sohbetlere ailemizle katılmayı ve çevremizi teşvik etmeyi ihmal etmeyelim.

Hak Teâlâ (c.c.) bizleri hizmette daim eylesin. İslam’ı hakkıyla anlayan ve yaşayan kulları zümresine dâhil eylesin. Amin.

[1] Fâtiha suresi, 1:6-7
[2] Nisâ suresi, 4:69
[3] Tevbe suresi, 9:100
[4] Müslim, Zekât, 20

Fatih Camii Berlin

5 days 11 hours ago

FREITAGSPREDIGT

Hutba: Pioniere und Vorbilder

26. Februar 2021

Verehrte Muslime!

In der Sure Fâtiha, die wir täglich im Gebet rezitieren, heißt es: „Leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen du gnädig bist, nicht derer, denen du zürnst, und nicht der Irrenden.“[1] Wer damit gemeint ist, erfahren wir in der Sure Nisâ. Dort heißt es: „Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah gnädig gewesen ist: den Propheten und den Gerechten und den Märtyrern und den Frommen; das sind gute Gefährten.“[2]

Liebe Geschwister!

Von unserem Propheten ﷺ haben wir Prinzipien gelernt, die immer und überall gültig sind. Wer sie befolgt, wird glückselig, und zwar nicht nur im Diesseits, sondern auch im Jenseits.

Immer wieder hat es besondere Menschen gegeben, die dem Aufruf des Islams gefolgt sind und andere eingeladen haben, sich ihnen anzuschließen. Über sie heißt es im Koran: „Und die Allerersten, die ersten der Auswanderer und der Helfer, und jene, die ihnen in Rechtschaffenheit folgten: Allah hat an ihnen Wohlgefallen, und Wohlgefallen haben sie an ihm, und ihnen hat er Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig und immer darin zu verweilen. Das ist die große Glückseligkeit!“[3]

Verehrte Muslime!

In einem Hadith verspricht unser Prophet ﷺ: „Wer im Islam eine gute Sache einführt, die auch nach ihm noch fortgeführt wird, der erhält die Belohnung dafür wie auch die Belohnung derer, die nach ihm danach handeln, ohne dass deren Belohnung weniger wird.“[4]

Diejenigen, die aufgrund ihres Îmân, ihres Wissens und ihrer Taten zu Lebzeiten Vorbilder waren, bleiben es auch für die folgenden Generationen. Ihre Standhaftigkeit, ihre Aufrichtigkeit und ihre Geduld in schweren Zeiten werden zum Maßstab für alle Muslime. Sie sind Pioniere, die die Werte des Islams leben und anderen näherbringen. Als Vorbilder werden sie inschallah auch in den vordersten Reihen stehen, um Allahs Belohnung zu empfangen.

Liebe Geschwister!

Wir, die Islamische Gemeinschaft Millî Görüş, legen großen Wert darauf, unserer Vorbilder zu gedenken. Es ist äußert wichtig, dass wir ihr Denken und Handeln verstehen, besonders im Hinblick auf die kommenden Generationen. Deshalb werden wir, wie schon in den vergangenen Jahren, ihnen auch in diesem Jahr gedenken. Aufgrund der Pandemie werden die Veranstaltungen unserer Regionalverbände leider nur online übertragen. Wir laden alle herzlich dazu ein, an den Online-Gedenkveranstaltungen teilzunehmen.

Mögen wir zu jenen gehören, die den Islam wahrhaftig verstehen und leben. Âmîn

[1] Sure Fâtiha, 1:6-7
[2] Sure Nisâ, 4:69
[3] Sure Tawba, 9:100
[4] Muslim, Zakat, 20

Fatih Camii Berlin

Fatih Camii Berlin

6 days 1 hour ago

Fatih Camii Berlin

1 week 14 hours ago

Hasene Kumanya Kampanyası başladı. Gelin bir kapı da sizin için çalınsın, kumanya bağışlarınızla sofralar bereketlenirken mazlum ve mağdurların yüzü gülsün.

Fatih Camii Berlin

Fatih Camii Berlin

1 week 14 hours ago

Hasene Kumanya Kampanyası başladı. Gelin bir kapı da sizin için çalınsın, kumanya bağışlarınızla sofralar bereketlenirken mazlum ve mağdurların yüzü gülsün.

Fatih Camii Berlin

Fatih Camii Berlin

1 week 5 days ago


This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.